0

A harmadik fél logisztikai szolgáltató logisztikai szolgáltatások olyan szolgáltatója, amely általában saját létesítményeit, szállító eszközeit és erőforrásait veszi igénybe. Ő a „harmadik fél” a gyártó vagy kiskereskedő és a végfelhasználó között.

0

A 4PL szolgáltató a szállítói lánc koordinálásával és menedzselésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, amely az érintett eszközöknek és erőforrásoknak általában nem tulajdonosa, sem működtetője. Vezető logisztikai szolgáltatóként (LLP) más, kiegészítő vagy támogató feladatokat ellátó vállalatok szolgáltatásait is koordinálhatja és integrálhatja.

0

Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek az elvnek az…

0

Konténerek gördítéses rakodása

0

Targoncára szerelt hordozható adatbeviteli terminál.

0

Veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

0

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a…

0

Veszélyes Árukra Vonatkozó Nemzetközi Megállapodás Közúti Fuvarozásra, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó elıírásokat

0

Association of European Airlines – Európai Légifuvarozási Szövetség

0

Nemzetközi Közúti a Gépkocsivezetők Munkaidejéről – Nemzetközi árufuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás.…

0

Külkereskedelmi záradékok, szokványok az USA-ban. Nemzetközi kereskedelemben már alig használatos, de ha nincs kifejezetten kikötve az…

0

Általános Fuvarozási Feltételek

0

Áruforgalmi Központ

0

Ügynökség, képviselet, kirendeltség; a hajóstársaság meghatalmazott képviselője, aki az áru tulajdonosa és a hajós között…

0

Association Internationale du Congresdes Chemins de Fer – Vasútak Kongresszusának Nemzetközi Szövetsége.

0

Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési…

0

Légipostai továbbítás (számlák, okmányok – különösen a hajóraklevél – Bill of Lading), napjainkban a gyorsposta…

0

Bemutatás Rövid leírás Saját szervezete (pl. termeltető vállalat, feldolgozó üzem, vállalkozás) számára biztosítja a szükséges…

0

Azt a költségráfordítást jelenti, amelyek révén a termék a termelőtől a végső fogyasztóig meghatározott útvonalon…

0

Szűkebb értelemben a külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása során az adott áru szállítását, tárolását bizonyító okmány.

0

Az áruszállítás során alapanyagok, félkész- és késztermékek térbeli áthelyezése, feladóhelyről rendeltetési helyre juttatása valósul meg.

0

Annak ellenőrzésére, hogy a szállítás például minőség, mennyiség, összetétel, ár és külső elrendezés tekintetében ténylegesen megfelel-e a megrendelésben foglaltaknak, áruvizsgálati bizonylatra van szükség. Ennek az az oka, hogy az akkreditívtranzakciók elvont jellegéből adódóan a fizetések feldolgozása kizárólag a dokumentumos hivatkozásokon alapul, és elkülönül a mögöttes áruügylettől.

0

A tenger színe felett – rakodási előírás, az árut úgy kell a hajókamrában  elhelyezni, hogy…

0

Általános Szállítási Feltételek

0

Actual time of arrival – tényleges érkezési idő, a hajó kikötőbe érkezésének tényleges ideje.

0

Ideiglenes előjegyzés, áruk behozatalához szükséges ideiglenes előjegyzési igazolványt szabályozó egyezmény (1961., Brüsszel), vásári és kiállítási…

0

Az ATA Carnet vagy más néven „áruútlevél” az ideiglenes behozatal során használt vámokmány.

0

Az ATA egyezmény alapján kiállított igazolvány egyszerűsített vámkezeléshez, különös tekintettel vásári és kiállítási árukra.

0

A biztonsági és a folyó készlet felének az összege.

0

Gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozáshoz használt különleges fuvareszközökről szóló európai megállapodás…

0

Nemzetközi Szabályzat Romlandó Áruk Közúti Fuvarozásáról

0

Az árukészlet megígért, de nem garantált elérhetősége esetén az eladó garantálja a vevőnek, hogy az…

0

Az átrakodás (transload) a 40 láb méretű konténerrakomány átrakását jelenti teherautóval szállított 53 láb méretű…

0

Az átrakodó forgalom (transshipment traffic) a szállítási ágazatban használt szervezési elv. Összehangolt időpontban két szállítóeszköz…

0

Az átrakodó raktár olyan hely, ahol az egyik szállítóeszközről kirakodott árut nagyon rövid ideig tárolják,…

0

Air Waybill: légi fuvarlevél

0

A légi fuvarlevél a légi szállítási megbízás teljesítését és tartalmát igazoló okmány.

0

Bonded warehouse: vámszabad raktár, az ide betárolt áruk után vámköltséget nem kell azonnal megfizetni, csak…

0

Bunker Adjustment Factor: üzemanyagpótlék.

0

A belföldi hajóraklevél a folyami szállításban használt fuvarlevél. Ezt a dokumentumot a feladó állítja ki…

0

A benchmarking meghatározott folyamatjellemzők vállalaton belüli vagy rivális vállalatok közötti összehasonlítását jelenti. Elsősorban funkcionális és…

0

A bérmentesítés a vevő és a szállítmányozó között kötött szállítási megállapodás bizonyos kikötéseire vonatkozik. Azt…

0

A vállalat beszerzési piacairól, beszállító partnereiről szóló szisztematikus információgyűjtés és – feldolgozás eszköze.

1 2 3 5