0

3PL

A harmadik fél logisztikai szolgáltató logisztikai szolgáltatások olyan szolgáltatója, amely általában saját létesítményeit, szállító eszközeit és erőforrásait veszi igénybe. Ő a „harmadik fél” a gyártó vagy kiskereskedő és a végfelhasználó között.

0

4PL

A 4PL szolgáltató a szállítói lánc koordinálásával és menedzselésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, amely az érintett eszközöknek és erőforrásoknak általában nem tulajdonosa, sem működtetője. Vezető logisztikai szolgáltatóként (LLP) más, kiegészítő vagy támogató feladatokat ellátó vállalatok szolgáltatásait is koordinálhatja és integrálhatja.

0

ABC-elemzés

Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek az elvnek az…

0

ACTS

Konténerek gördítéses rakodása

0

ADET

Targoncára szerelt hordozható adatbeviteli terminál.

0

ADN

Veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

0

ADR

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a…

0

ADR

Veszélyes Árukra Vonatkozó Nemzetközi Megállapodás Közúti Fuvarozásra, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó elıírásokat

0

AEA

Association of European Airlines – Európai Légifuvarozási Szövetség

0

AETR

Nemzetközi Közúti a Gépkocsivezetők Munkaidejéről – Nemzetközi árufuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás.…

0

AFDT

Külkereskedelmi záradékok, szokványok az USA-ban. Nemzetközi kereskedelemben már alig használatos, de ha nincs kifejezetten kikötve az…

0

ÁFF

Általános Fuvarozási Feltételek

0

ÁFK

Áruforgalmi Központ

0

Agency

Ügynökség, képviselet, kirendeltség; a hajóstársaság meghatalmazott képviselője, aki az áru tulajdonosa és a hajós között…

0

AICCF

Association Internationale du Congresdes Chemins de Fer – Vasútak Kongresszusának Nemzetközi Szövetsége.

0

Akkreditív

Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési…

0

AMT

Légipostai továbbítás (számlák, okmányok – különösen a hajóraklevél – Bill of Lading), napjainkban a gyorsposta…

0

Anyaggazdálkodó, felvásárló

Bemutatás Rövid leírás Saját szervezete (pl. termeltető vállalat, feldolgozó üzem, vállalkozás) számára biztosítja a szükséges…

0

Áru utak költségei

Azt a költségráfordítást jelenti, amelyek révén a termék a termelőtől a végső fogyasztóig meghatározott útvonalon…

0

Áruokmány

Szűkebb értelemben a külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása során az adott áru szállítását, tárolását bizonyító okmány.

0

Áruszállítás

Az áruszállítás során alapanyagok, félkész- és késztermékek térbeli áthelyezése, feladóhelyről rendeltetési helyre juttatása valósul meg.

0

Áruvizsgálati bizonylat

Annak ellenőrzésére, hogy a szállítás például minőség, mennyiség, összetétel, ár és külső elrendezés tekintetében ténylegesen megfelel-e a megrendelésben foglaltaknak, áruvizsgálati bizonylatra van szükség. Ennek az az oka, hogy az akkreditívtranzakciók elvont jellegéből adódóan a fizetések feldolgozása kizárólag a dokumentumos hivatkozásokon alapul, és elkülönül a mögöttes áruügylettől.

0

ASL

A tenger színe felett – rakodási előírás, az árut úgy kell a hajókamrában  elhelyezni, hogy…

0

ÁSZF

Általános Szállítási Feltételek

0

ATA

Actual time of arrival – tényleges érkezési idő, a hajó kikötőbe érkezésének tényleges ideje.

0

ATA

Ideiglenes előjegyzés, áruk behozatalához szükséges ideiglenes előjegyzési igazolványt szabályozó egyezmény (1961., Brüsszel), vásári és kiállítási…

0

ATA Carnet

Az ATA Carnet vagy más néven „áruútlevél” az ideiglenes behozatal során használt vámokmány.

0

ATA carnet

Az ATA egyezmény alapján kiállított igazolvány egyszerűsített vámkezeléshez, különös tekintettel vásári és kiállítási árukra.

0

Átlagkészlet

A biztonsági és a folyó készlet felének az összege.

0

ATP

Gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozáshoz használt különleges fuvareszközökről szóló európai megállapodás…

0

ATP

Nemzetközi Szabályzat Romlandó Áruk Közúti Fuvarozásáról

0

ATP (Available to promise)

Az árukészlet megígért, de nem garantált elérhetősége esetén az eladó garantálja a vevőnek, hogy az…

0

Átrakodás

Az átrakodás (transload) a 40 láb méretű konténerrakomány átrakását jelenti teherautóval szállított 53 láb méretű…

0

Átrakodó forgalom

Az átrakodó forgalom (transshipment traffic) a szállítási ágazatban használt szervezési elv. Összehangolt időpontban két szállítóeszköz…

0

Átrakodó raktár

Az átrakodó raktár olyan hely, ahol az egyik szállítóeszközről kirakodott árut nagyon rövid ideig tárolják,…

0

AWB

Air Waybill: légi fuvarlevél

0

AWB (Air Waybill)

A légi fuvarlevél a légi szállítási megbízás teljesítését és tartalmát igazoló okmány.

0

B.W.

Bonded warehouse: vámszabad raktár, az ide betárolt áruk után vámköltséget nem kell azonnal megfizetni, csak…

0

BAF

Bunker Adjustment Factor: üzemanyagpótlék.

0

Belföldi hajóraklevél

A belföldi hajóraklevél a folyami szállításban használt fuvarlevél. Ezt a dokumentumot a feladó állítja ki…

0

Benchmarking

A benchmarking meghatározott folyamatjellemzők vállalaton belüli vagy rivális vállalatok közötti összehasonlítását jelenti. Elsősorban funkcionális és…

0

Bérmentesítés

A bérmentesítés a vevő és a szállítmányozó között kötött szállítási megállapodás bizonyos kikötéseire vonatkozik. Azt…

0

Beszerzési piackutatás

A vállalat beszerzési piacairól, beszállító partnereiről szóló szisztematikus információgyűjtés és – feldolgozás eszköze.

1 2 3 5