0

ABC-elemzés

Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek az elvnek az…

0

ACTS

Konténerek gördítéses rakodása

0

ADET

Targoncára szerelt hordozható adatbeviteli terminál.

0

ADN

Veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

0

ADR

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a…

0

ADR

Veszélyes Árukra Vonatkozó Nemzetközi Megállapodás Közúti Fuvarozásra, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó elıírásokat

0

AEA

Association of European Airlines – Európai Légifuvarozási Szövetség

0

AETR

Nemzetközi Közúti a Gépkocsivezetők Munkaidejéről – Nemzetközi árufuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás.…

0

AFDT

Külkereskedelmi záradékok, szokványok az USA-ban. Nemzetközi kereskedelemben már alig használatos, de ha nincs kifejezetten kikötve az…

0

ÁFF

Általános Fuvarozási Feltételek

0

ÁFK

Áruforgalmi Központ

0

Agency

Ügynökség, képviselet, kirendeltség; a hajóstársaság meghatalmazott képviselője, aki az áru tulajdonosa és a hajós között…

0

AICCF

Association Internationale du Congresdes Chemins de Fer – Vasútak Kongresszusának Nemzetközi Szövetsége.

0

Akkreditív

Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési…

0

AMT

Légipostai továbbítás (számlák, okmányok – különösen a hajóraklevél – Bill of Lading), napjainkban a gyorsposta…

0

Anyaggazdálkodó, felvásárló

Bemutatás Rövid leírás Saját szervezete (pl. termeltető vállalat, feldolgozó üzem, vállalkozás) számára biztosítja a szükséges…

0

Áru utak költségei

Azt a költségráfordítást jelenti, amelyek révén a termék a termelőtől a végső fogyasztóig meghatározott útvonalon…

0

Áruokmány

Szűkebb értelemben a külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása során az adott áru szállítását, tárolását bizonyító okmány.

0

Áruszállítás

Az áruszállítás során alapanyagok, félkész- és késztermékek térbeli áthelyezése, feladóhelyről rendeltetési helyre juttatása valósul meg.

0

Áruvizsgálati bizonylat

Annak ellenőrzésére, hogy a szállítás például minőség, mennyiség, összetétel, ár és külső elrendezés tekintetében ténylegesen megfelel-e a megrendelésben foglaltaknak, áruvizsgálati bizonylatra van szükség. Ennek az az oka, hogy az akkreditívtranzakciók elvont jellegéből adódóan a fizetések feldolgozása kizárólag a dokumentumos hivatkozásokon alapul, és elkülönül a mögöttes áruügylettől.

0

ASL

A tenger színe felett – rakodási előírás, az árut úgy kell a hajókamrában  elhelyezni, hogy…

0

ÁSZF

Általános Szállítási Feltételek

0

ATA

Actual time of arrival – tényleges érkezési idő, a hajó kikötőbe érkezésének tényleges ideje.

0

ATA

Ideiglenes előjegyzés, áruk behozatalához szükséges ideiglenes előjegyzési igazolványt szabályozó egyezmény (1961., Brüsszel), vásári és kiállítási…

0

ATA Carnet

Az ATA Carnet vagy más néven „áruútlevél” az ideiglenes behozatal során használt vámokmány.

0

ATA carnet

Az ATA egyezmény alapján kiállított igazolvány egyszerűsített vámkezeléshez, különös tekintettel vásári és kiállítási árukra.

0

Átlagkészlet

A biztonsági és a folyó készlet felének az összege.

0

ATP

Gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozáshoz használt különleges fuvareszközökről szóló európai megállapodás…

0

ATP

Nemzetközi Szabályzat Romlandó Áruk Közúti Fuvarozásáról

0

ATP (Available to promise)

Az árukészlet megígért, de nem garantált elérhetősége esetén az eladó garantálja a vevőnek, hogy az…

0

Átrakodás

Az átrakodás (transload) a 40 láb méretű konténerrakomány átrakását jelenti teherautóval szállított 53 láb méretű…

0

Átrakodó forgalom

Az átrakodó forgalom (transshipment traffic) a szállítási ágazatban használt szervezési elv. Összehangolt időpontban két szállítóeszköz…

0

Átrakodó raktár

Az átrakodó raktár olyan hely, ahol az egyik szállítóeszközről kirakodott árut nagyon rövid ideig tárolják,…

0

AWB

Air Waybill: légi fuvarlevél

0

AWB (Air Waybill)

A légi fuvarlevél a légi szállítási megbízás teljesítését és tartalmát igazoló okmány.