0

FCR

A szállítmányozói átvételi elismervény a vasúttársaságok által használt vasúti fuvarlevél másodpéldányához hasonló okmány. Az FCR…

0

Flottamenedzsment

A flottamenedzsment gondoskodik a járművek megfelelő számban való rendelkezésre állásáról, valamint a flottához tartozó valamennyi…

0

FOB (Free On Board)

Tengeri szállítmányozásnál használt paritás. Amíg az árut az óceánjáró hajó át nem veszi, a fuvarozó…

0

Fogyasztói csomagolás

A leghosszabban tartózkodik a logisztikai láncban, egészen a végső felhasználóig kíséri a terméket. Önmagában általában…

0

Free Alongside Ship

Költség és kockázat az árunak a hajó hosszanti oldalához leszállítva az eladót terheli, onnan a…

0

Free Carrier

Első fuvarozónak való átadástól a költség és a kockázat a vevőt terheli, import esetén a…

0

Free on Board

Költség és kockázat az elhajózási kikötőben való berakástól (az áru hajókorláton való átemelésétől) a vevőt…

0

FTL (Full Truck Load)

A teljes kamionrakomány esetén a teherautót telerakodják áruval. Ilyenkor a szállítás különösen költséghatékony, mert a…

0

FTZ (Free Trade Zone)

A szabadkereskedelmi övezeteknek különböző típusai léteznek. A szabadkereskedelmi övezet több olyan állam szövetségeként is létrejöhet,…

0

Fuvarlevél (waybill)

A fuvarlevél olyan kísérőokmány, amelyet gyakran használják a gyűjtőrakomány-szállításban. Felsorolja az egyes cikkeket (hasonlóan a…

0

Fuvarokmányok

A fuvarokmányok bizonyítják hogy az árut a fuvarozó átvette, valamint a küldemény adatait, az átvétel…

0

Fuvarozás

Fuvarozás lehet: • Közvetlen (nem kell átrakodni pl. közúti, vasúti) • Vegyes fuvarozás • Kombinált…

0

Fuvarozó

A fuvarozó olyan szállító, amely nemzetközi viszonylatban folytonos szállítási láncot kínál folytonos szállítói felelősségvállalás mellett.

0

Fuvarozó

Az a vállalkozó, aki más áruját továbbítja a fuvarozási szerződés alapján, fuvardíj ellenében, a feladótól…

0

Fuvaroztatás

Azt a természetes vagy jogi személyt, aki az áru továbbításával, azaz elfuvarozásával egy másik vállalkozót…

0

Fuvaroztató

A fuvaroztató az a személy, aki a fuvarozónak felkínálja az árut szállításra, és megköti az…

0

Fuvaroztató

A fuvaroztató lehet maga a szállító, azaz az eladó (exportőr), lehet a vevő (importőr) attól…

0

Göngyölegsúly

A göngyölegsúly az áru csomagolásának súlyát jelenti. Úgy számítjuk ki, hogy a nettó súlyból kivonjuk…

0

GPS

A GPS az Amerikai Védelmi Minisztérium által kifejlesztett műholdas navigációs rendszer. Globális helymeghatározásra használják, amely…

0

Gyűjtőrakomány

A gyűjtőrakomány többnyire kisebb rakományok szállítását jelenti. Először a küldő szállítmányozó különböző feladóktól összegyűjti a…

0

Hajótiszti elismervény

A hajótiszti elismervény átmeneti nyugta (ideiglenes nyugta), amelyet a hajó tulajdonosa állít ki a hajóra…

0

Használati díj

A használati díj bizonyos épített műtárgyak, általában utak vagy alagutak használatáért fizetendő meghatározott díj. Németországban…

0

Határidős kézbesítés

A határidős kézbesítés olyan fuvarozási vagy szállítási szolgáltatás, amely megszabja vagy garantálja az adott napon…

0

HAWB (House Airwaybill)

Házi fuvarlevél. A szállítmányozó által kiállított fuvarlevél, mely a légitársasági gyűjtőrakományra kiállított fuvarokmány tételes megosztását…

0

Házhoz szállítás

A házhoz szállítás olyan logisztikai koncepció, amelyben a szállítói lánc egészen a végfogyasztóig ér. A…

0

Háztól házig szállítás

A háztól házig szállítás során az árut a feladótól közvetlenül a címzetthez szállítják. Ebben az…

0

Helyesbítő levél

A konzuli számla helyesbítése, amelyet sokszor latin-amerikai konzulátusokon be kell mutatni, különösen abban az esetben,…

0

IATA

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség a légitársaságok nemzetközi szövetsége. A légi fuvardíjakat és az országok…

0

Incoterms

Az Incoterms vagyis a nemzetközi kereskedelmi feltételek áruk országok közötti nemzetközi mozgását szabályozó rendelkezések. Rögzítik…

0

Integrált fuvarozó

Az integrált fuvarozó saját repülőgéppel rendelkezik, és háztól-házig csomagszolgáltatást nyújt (de hagyományos légi árufuvarozási szolgáltatásokat…

0

Intermodális

A rakomány koordinált mozgatása különböző szállítási módozatok igénybevételével, gyakran a közúti és vasúti szállítás összekapcsolásával.

0

Kereskedelmi számla

A külkereskedelmi ügyletekben használt okmányok között általában a kereskedelmi számla is megtalálható. Ennek tartalmaznia kell…

0

Kereskedelmi számla

A külkereskedelmi ügyletekben használt okmányok között általában a kereskedelmi számla is megtalálható. Ennek tartalmaznia kell…

0

Készlet- és anyagnyilvántartó

emutatás Rövid leírás Nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy…

0

Kombinált szállítás

A kombinált szállítás azt jelenti, hogy az árut több különböző szállítóeszköz segítségével közúton szállítják. A…

0

Konszolidáció

A konszolidáció általában áruk összekapcsolását jelenti. A logisztikában elvileg két típusát különböztetik meg: az idő…

0

Konténer

Logisztikai értelemben véve a konténer olyan leplombálható, szabványosított árufuvarozó egység, amelynek térfogata meghaladja a három…

0

Konzuli számla

A konzuli számla olyan árujegyzéket jelent, amelyet a vevő a szállítási megbízással összefüggésben kap. Ezt…

0

Közös hajókár

A hajó kapitánya az esetben deklarál közös hajókárt, ha a hajót és a rakományt egy…

0

Közúti fuvarozás

A közúti fuvarozás az áruk közúton, gépjárművön történő szállítását jelenti. Mindenekelőtt különbséget kell tenni a…