Beszámoló XXI. Logisztikai Konferencia és Fórum – „Biztonságos ellátási lánc – csak szakértőktől” című rendezvényről

0

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE), idén 21. alkalommal, 2016. február 25-26-án rendezte meg Logisztikai Konferencia és Fórum rendezvényét, melynek a Hotel Hungária City Center volt a helyszíne. A Fórum a „Biztonságos ellátási lánc – csak szakértőktől” témacímet kapta. A színvonalas előadások mindegyike a logisztikai biztonság, az ellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket elemezte. Az egyesület elnöke, Dr. Doór Zoltán a konferenciát megnyitó beszédében elmondta, hogy a gazdálkodó szervezetek a biztonsággal kapcsolatos tevékenységükben általában nem törekednek a maximumra, holott ez kiemelkedően nagy jelentőségű kérdés, hiánya óriási károkat okozhat. Az MLE ezért is tűzte ki célul, hogy a jelenlegi konferencián az ellátási lánc biztonsággal kapcsolatos témakör kerüljön megvitatásra. Ez a kérdéskör azonban hatalmas terület fog át, hogy egy kétnapos konferencia keretében lehetetlen annak minden aspektusát megvizsgálni, ezért a figyelem elsősorban a folyamatok és az áruk biztonságára irányult, különös tekintettel a két fő alágazat, a vasúti és a közúti fuvarozásra. Mindezek mellet ugyanakkor a biztonság humán tényező fontossága is hangsúlyt kapott, a megkerülhetetlen informatikai megoldásokkal együtt. Túl azon, hogy az egyes vállatok mennyire fordítanak kellő figyelmet a biztonság kérdésére, még az országok tekintetében is jelentős különbözőségek mutatkoznak az erre irányuló tevékenységben. Jó példa erre az USA, ahol 2012. 01. 22-én maga az elnök, Barack Obama írta alá az USA globális ellátási láncok biztonságáról szóló nemzeti stratégiáját. Az MLE elnöke kiemelte továbbá, hogy két fontos olyan terület, melyek nem kerülhetők meg, amikor az ellátási lánc biztonságának kérdéseit vizsgáljuk. Az egyik a migráció kérdése, illetve annak hatása az ellátási láncra, illetve azok a várható forgatókönyvek,amelyek a migrációs válság megoldása vagy annak hiánya következtében elképzelhetők. A másik fontos kérdéskör az információ és az adatok biztonsága, melyre szintén nagy figyelmet kell fordítani.

A megnyitó után a plenáris részben első előadóként Dr. Kovács Gyula miniszterelnöki megbízott tanácsadó ismertette a közúti fuvarozás versenyképességét szolgáló kormányzati intézkedések eredményeit az erről szóló kormányrendeletben 16 pontban taglalt végrehajtandó feladatok, illetve 25 intézkedés alapján. A logisztikai szakma fontosnak tartja a szakma súlyának növelése mellett a versenyképesség növelését, ennek jegyében született meg a hivatkozott kormányrendelet is. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy az elért eredmények örömteliek és erősítik általában is a logisztikai szakma versenyképességét. Az előadás során sok olyan értékes információ hangzott el, melyek a közúti árufuvarozóknak rendkívül hasznosak.

Földi László titkosszolgálati szakértő a biztonságpolitikai kockázatoknak a gazdaságban érzékelhető hatásait elemezte. A hallgatóság alapos tájékoztatást kapott a jelenlegi migrációs helyzetről egész Európára kiterjedően. Az előadó olyan szcenáriókat mutatott be, melyek a jelenlegi ismereteinkből következtethetők. Kiemelte továbbá, hogy a migrációs helyzetből fakadó biztonsági kockázatok milyen hatásokat fejtenek ki a jövőben a gazdaságra, ezen belül a mi szakmánkra, illetve az ellátási láncra is. Az előadás végkicsengéseként az a következtetés vonható le, hogy a felvázolt jövőkép változatok sajnos egyáltalán nem pozitívak.

Zala Mihály vezérőrnagy információbiztonsági szakértő, a Manware Informatikai Kft. tulajdonosa előadásában azt taglalta, hogy az adatvédelem fontosságát a logisztikában is. Felhívta rá a figyelmet, hogy az internet felhasználók számának rohamos növekedésével és az internet alapú üzleti megoldások alkalmazásával a támadási felület is növekszik. Vázolta a lehetséges kockázatokat, illetve azok mely ágazatokat veszélyeztetik a legjobban. Bemutatta a kibertámadások által az ipari szektorban okozott veszteségeket, továbbá ismertette, hogy milyen megoldások lennének szükségesek a megfelelő védelem érdekében.

Dr. habil Horváth Attila alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékvezetője ismertette az egyetem kutatási eredményeit a biztonságos ellátási lánc területén. Előadásában hangsúlyozta, hogy az ellátási lánc, mint kritikus infrastruktúra, kiemelt jelentőséggel bír a kutatások során. Az ellátási lánc kialakulása, menedzsmentje mellett rámutatott a biztonság megváltozott környezetére, bemutatta az egyes ágazatokat,ismertette a párhuzamokat a katonai és polgári ellátási láncok esetében és felhívta a figyelmet különböző lehetséges veszélyforrásokra és kölcsönhatásokra. Az előadás befejező részében pedig megismerhettük, hogy milyen lépéseket célszerű tenni a megelőzés és a védelem érdekében.

Ezt követően a konferencia két szekcióra tagolódott. Az első szekcióban Czinkos Pál a MLE alelnöke vezetésével „Biztonság a vasúti közlekedésben” témakörben hangzottak el előadások.

Baranyai Zsolt, az Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal vasútbiztonsági referense volt a szekció első előadója a vasúti közlekedés biztonsági mutatóinak magyarországi alakulását taglaló előadásával. Részletesen ismertette az Unió közlekedésbiztonsági előírásait, statisztikai rendszerét, és a statisztikai rendszerbe feltöltött hazai baleseti statisztikát nemzetközi összehasonlításban. Az előadás átfogó képet adott, hogy milyen biztonsági mutatókon keresztül lehet mérni a biztonság szintjét, hogyan történik az adatszolgáltatás, illetve adatkezelés és feldolgozás, továbbá mik a fejlődési lehetőségek. Az előadást követően a jelenlévők egyetértettek abban, hogy volna érdeklődés a vasúti közlekedés működtetését előíró szabályok összehasonlításáról, hovatovább a vasúti és közúti közlekedést működtetési szabályainak összehasonlításáról megtartandó előadásra is

Dr. Kopp Kristóf, a DB Schenker vasút-logisztikai osztályvezetője előadásában a konténerben fuvarozott áruk nyomon követését és biztonságát taglalta, különös tekintettel a Kína és Európa közötti vasúti forgalomra. Elsősorban az árutovábbítási határidő betartásának alkalmazott eszközeiről szólt, továbbá bemutatta a fő útvonalakat, az áruk őrzésének és nyomon követésének lehetséges módozatait, ismertette a konténerek illetéktelen megnyitásának megelőzését szolgáló technikai támogatást, valamint felhívta a figyelmet a főbb kockázati tényezőkre.

Urvard Krisztián, a MÁV Zrt. Pályavasúti elszámolási osztály vezetője a MÁV Zrt. baleseti és kártérítési helyzetéről tartott előadást. Ismertette a pályavasúti szolgáltatás igénylési rendjét, a szerződési feltételeket, az ellenőrzési területeket, a minőségi mutatók fontosságát, majd felhívta a figyelmet a vasúti közlekedés ösztönzésének szükségességére. Végezetül pedig bemutatta azokat a fontos technikai fejlesztéseket, melyek a közlekedő vonatok menet közbeni biztonságos voltának ellenőrzését hivatottak szolgálni a vasúti pálya mellé telepített mérőműszerekkel.

Dr. Katona László, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Üzemviteli Logisztikai vezetője a szekció utolsó előadójaként a Társaság közlekedésbiztonsági és áruvédelmi gyakorlatáról tartott figyelemfelkeltő előadást. Bemutatta a küldeményekre alkalmazott elektromos adattovábbítási, valamint adatvédelmi rendszert. Ismertette, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél az ellátási lánc biztonsága érdekében, különös tekintettel az objektum őrzésére, az élőerős vonatkíséretre, kocsi nyitás érzékelő, valamint nyomkövető eszközök alkalmazására, valamint vázolta a jövőbeni célkitűzéseiket. Kitért arra is, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak a hatóságokkal.

A másik szekcióban Vértes Edit tanúsított logisztikai szakértő vezetésével „Információ biztonság a logisztikában” volt az előadások fő témája.

Heinczinger Tamás a CER Hungary Zrt. vezérigazgatója előadásában ismertette a speciális küldemények vasúton történő biztonságos továbbítását „just in time” rendszerben. Az előadás során átfogó képet kaphattunk CER cégcsoport struktúrájáról és működéséről.

Czinege András a DHL biztonsági igazgatója TAPA TSR (közúti fuvarozás) szabványt mutatta be előadásában. Részletesen ismertette a TAPA szabványcsaládot, majd egy konkrét példán keresztül vázolta alkalmazásának előnyeit.

Szabó András az iData Kft. fejlesztési vezetője előadásában a közúti rakományok áruvédelmével kapcsolatos fejlesztésekre, termékekre fókuszált, olyan nyomkövetési eszközöket ismertetett, melyek többek között képesek rögzíteni az útvonallal, gyorshajtással, tankolással, raktérajtó nyitásával, a raktér hőmérsékletével kapcsolatos adatokat.

Dr. Kürti Sándor a Kürt Zrt. elnöke előadásának középpontjában az adatvédelem, adatvesztés, helyreállítási eljárások álltak. A cég bemutatása után ismertette az információ biztonság fő kérdéseit, bemutatta az adatmentés, illetve helyreállítás terén meglévő képességeiket.

A konferencia második napján az első részben plenárisan, a teljes hallgatóság előtt hangzottak el az előadások.

Első előadóként Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy milyen szerepe, tevékenysége van a kamarának az ellátási lánc biztonsága érdekében. Az előadásból megismerhettük, hogy milyen intézkedéseket szükséges foganatosítani a biztonság érdekében, milyen veszélyforrásokat rejt magában a megfelelő szintű ellenőrzés hiánya, különös tekintettel a szervezett bűnözői körök tevékenységére, illetve a migrációs válság kihatásaira.

Garai Tímea a Sectran Kft. ügyvezetője ismertette,hogy a fuvarozási ágazatban előforduló árubiztonságot érintő incidensek kétharmada esetében a belső személyzet érintett. A humán kockázat csökkentésének egyik eszköze a DIDb-gk vezető nyilvántartás. Az előadó szemléletesen ismertette, hogy milyen előnyökkel jár a megbízható és ellenőrzött gépkocsivezetők adatbázisának alkalmazása, különösen ha figyelembe vesszük, hogy milyen kiemelkedő értékű rakományt bíznak a cégek egyes gépkocsivezetőkre, akikről lehet, hogy semmilyen megbízható információval nem rendelkeznek a megbízók. Gyakorlati példákon mutatta be milyen jelentős mértékben csökkent az árubiztonságot érintő káresemények száma és összegszerűsége a DIDb alkalmazása esetén.

Sven Bosch a DB Schenker biztonsági igazgatója Németországból jött el, hogy a rakományok szállításával, a CMR okmányokkal kapcsolatos manipulációk feltárásáról, megelőzéséről tartson előadást. Nagyon jól szemléltette milyen módszerekkel lehet kiszűrni, hogy adott esetben egy valóban létező, vagy csalásra készülő álcéggel állunk-e szemben. Bemutatta továbbá, hogy egy könnyen kezelhető, hatékony program segítségével hogyan lehet megállapítani bizonyos dokumentumok manipulálását, és ez a program az internetről ingyenesen letölthető, bárki által jogtisztán használható.

A következő előadó, Gunnar Druskat szintén Németországból érkezett a Loksys GAS GmbH cégtől, hogy bemutassa a Trakalokot, amely nem más, mint egy speciális konténerzár nyomkövetővel. Az előadó az egyébként egyáltalán nem csekély súlyú eszközt is magával hozta, hogy előadása még szemléletesebb legyen. A Trakalok bármilyen járművön használható, nyomkövetővel is el van látva és megbontásáról azonnal jelzést továbbít a megfelelő helyre.

Az előadások sorát továbbra is egy Németországból érkezett előadó, Sebastian Pöppel folytatta a BSW GmbH képviseletében. Előadásában a rakományok biztosítása érdekében alkalmazható különféle speciális csúszásgátló megoldásokat ismertetett. Meggyőző és hatásos képekkel szemléltette milyen veszélyeket rejt magában, ha a rakományokat nem rögzítik megfelelően.

A konferencia a továbbiakban ezúttal is két szekcióban folytatódott. Az egyik szekcióban Krázli Zoltán, GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. implementációs igazgatójának a vezetésével ismét „Információ biztonság a logisztikában” volt a fő témakör.

Rónay-Tobel Beatrix az NKH Jármű Módszertani Főosztály képviseletében a közúti ellenőrzések tapasztalatairól, a közlekedési hatóságnak a közúti árufuvarozás biztonsága érdekében betöltött szerepéről tartott előadást. Átfogó képet kaptunk a gépjárművezetők képzéséről, engedélyezési és ellenőrzési eljárásokról, a gépjárművek ellenőrzési rendjéről különös tekintettel az uniós irányelvek betartására is, valamint a rakományok biztonságos rögzítésére.

A következő előadás fő témája a termék nyomon követése a termelőtől a tányérig, valamint az fTrace tapasztalatok volt. Ebben a témakörben két előadó, Kétszeri Dávid a GS1 Magyarország ügyfélkapcsolati igazgatója, illetve Pálenik Elza a Metro Kereskedelmi Kft.-től tájékoztatta a hallgatóságot. Az előadók kiemelték, hogy a nyomon követésben számos, főként élelmiszer biztonsági követelménynek kell megfelelni és ehhez szabványos megoldásra van szükség, kitértek továbbá a vonalkódok és a különböző termékazonosító megoldások fontosságára, a jogszabályi követelményeknek való megfelelésre, a megnövekedett vásárlói igények kielégítésére, a technológiai kihívásoknak való megfelelésre, a készletnyilvántartó rendszerek fejlesztésére.

Az elektronikus dokumentumkezelés a kereskedelemben és a logisztikában témakörről szintén két előadó, Almási János a Netlock Kft., illetve Lovász Attila a Logbord Kft. képviseletében tartott együttes előadást. Az előadók ismertették az elektronikus dokumentumok jogszabályi hátterét, a bizalmi szolgáltatások változatait, az egyes szolgáltatások és hitelesítések szintjeit, illetve azok milyen joghatásokkal bírnak, valamint ismertették az elektronikus számla és nyugta vonatkozásában mind az ÁFA törvény, mind a számviteli törvény vonatkozó részeit. A hallgatóság betekintést kapott továbbá az elektronikus archiválás részleteibe, az elektronikus adatcsere (EDI dokumentumok) kereskedelemben történő alkalmazásával kapcsolatos kérdésekbe, különös tekintettel a készlet biztonsági rések feltárására, a készlet biztonság megteremtésére. Végezetül az előadók rámutattak a papíralapú adatcserét kiváltó elektronikus adatcsere fontosságára és részletesen taglalták az elektronizálás számos előnyét.

Molnár András a Selek&Miller’s Consulting cégtől a Secfon telefonrendszereket ismertette. A bevezető részben az előadó rámutatott, hogy általában milyen kockázatokat (feltörés, lehallgatás) rejt magában a mobiltelefonok használata. A továbbiakban pedig bemutatta a Secfon telefonok alkalmazásának előnyeit, melyek biztosítják mind az adattárolás védelmét, mind a beszélgetések titkosítási lehetőségeit, valamint hálózati biztonságot is jelentenek. Ismertette az eddigi főbb felhasználási területeket is, melyek a logisztikai cégektől a kormányzati szervekig terjednek.

A másik szekcióban Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke vezetésével „A megrendelők elvárásai a biztonsági szolgáltatókkal szemben” volt a fő téma.

A Szerbiából érkezett Dr. Miroslav Radojičić előadásának témája a logisztikai biztonság helyzete Szerbiában volt. Több érdekes és figyelemre méltó összehasonlítást ismerhetett meg a hallgatóság mind az uniós országok, mind a Szerbia körüli térség vonatkozásában a piaci megoszlást a szállítmányozást illetően. Az előadó rámutatott a főbb kihívásokra és kockázati tényezőkre, valamint vázolta a biztonság fokozása érdekében alkalmazható lehetséges megoldásokat.

Homoki Gábor az Atalian Zrt. vagyonvédelmi vezetője a plázák és üzletközpontok biztonsági problémáiról és elvárásairól tájékoztatta a hallgatóságot. Az előadó ismertette az Atalian széleskörű szolgáltatási területeit, illetve a plázák és bevásárló központok vagyonvédelmi elvárásait, majd taglalta a védelmi tevékenység megszervezésének, valamint a megfelelő őrző-védők kiválasztásának főbb szempontjait, végezetül pedig rámutatott a leggyakrabban felmerülő hibákra és hiányosságokra.

Kőhalmi Péter az Audi Hungaria Motor Kft. biztonsági vezetője a biztonsági szolgáltatókkal kapcsolatos elvárásokat ismertette. Az előadó az Audi AG történetének rövid áttekintése után a fő tevékenységi körök (motorgyártás, járműgyártás, szerszámgyártás, műszaki fejlesztés) bemutatásán keresztül elemezte a biztonsági követelményeket,az alkalmazott megoldásokat. Külön kitért a technikai védelmen túl munkaerővel összefüggő biztonsági kockázatokra,s azok megelőzésére tett intézkedéseikre.

Mike Sándor Az Auchan Magyarország Kft. biztonsági igazgatója az Auchan áruházak biztonsági elvárásait, problémáit taglalta. Rávilágított, hogy a nagy alapterületű hipermarketeknek milyen kihívásokkal kell szembenézniük, melyek a fő veszteségforrások, mik a lehetséges megoldások a veszteségek minimalizálása érdekében, illetve a biztonsági szolgálatoknak milyen szerepe lehet mindebben a vásárlói elvárásokat is messzemenően figyelembe véve.

A szekció utolsó előadását Gál István a BI-KA Logisztika Kft. projekt menedzsere tartotta, melynek a témája a logisztikai szolgáltatók elvárásai a biztonsági szolgáltatókkal szemben volt. Az előadó az általános elvárások (csak a főbbeket kiemelve: jogszabályoknak való megfelelés, kockázat elemzés, biztonsági menedzsment, tűz- és munkavédelem) mellett a szakma specifikus elvárásokat részletezte külön-külön kitérve az irodai és telephelyi környezetre, valamint többek között a lefedetlen kockázatok minimalizálására, a kárfelszámolás helyett a megelőzésre és a biztonság tudatosság fokozására helyezte a hangsúlyt.

Összességében megállapítható, hogy minden egyes előadó olyan színvonalas és tartalmas előadással érkezett a konferenciára, melyet a jelen lévők nagy figyelemmel és az elhangzott kérdések tanúsága szerint megkülönböztetett érdeklődéssel hallgattak végig. Az előadások során a biztonságos ellátási lánc kérdéseivel kapcsolatosan számos olyan, a biztonsági kockázatokra figyelmet felhívó elemzést, valamint olyan módszertani eljárásokat és lehetőségeket ismerhettek meg a hallgatók, melyek hasznos útmutatásul szolgálhatnak a jövőre vonatkozóan a veszteségek megelőzése és minimalizálása érdekében. Az előadások során elhangzottak kellőképpen alátámasztották, hogy a dinamikusan változó gazdasági környezetben, illetve a rohamosan fejlődő informatikai és technológiai megoldások mellett, ráadásul még egy beláthatatlan következményekkel járó migrációs válsággal is terhelt világban fokozott figyelmet kell fordítani a logisztika biztonsági kérdéseire. A szemléletes példák egyértelműen azt erősítették, hogy a megelőzés,a biztonság tervezése, hatékonyabb mint az utólagos kármentés. Különösen érvényes ez a megállapítás, ha azt is figyelembe vesszük, hogy sok esetben ez még számottevő költségkihatással sem jár, már önmagában a nagyobb odafigyelés és a szükséges intézkedések időbeni megtétele-tehát a szabályozás- is jelentős eredményeket hoz. Ezen túlmenően a konferencia arra is jó lehetőséget nyújtott, hogy a különböző cégek képviseletében résztvevők tovább szélesítsék és elmélyítsék egymás közötti üzleti kapcsolataikat. A kiállítóként jelenlévők, a Mega Fortris Kft., a Green Plus Srl, az MH Logisztikai Központ, Multi Alarm, Cikos Stampa srl., Detektor Plusz, Camion Truck&Bus, Raktár.hu,Innotéka, Redbull és a Klímabarát Települések Szövetsége pedig a helyszínen bemutathatták termékeiket, illetve tevékenységüket.

A konferencia egyik rangos eseménye volt még az a jubileumi ünnepi ülés, mely az MLE fennállásának 25. évfordulója alkalmából 2016. február 25-én 15:00 órától került megrendezésre. A Czinkos Pál MLE alelnök vezetésével megtartott ünnepi ülésen Dr. Csaba Attila az MLE tiszteletbeli elnöke mondott köszöntőt, majd Dr. Doór Zoltán az MLE elnöke tekintette át az elmúlt 25 év tevékenységét. A továbbiakban pedig neves előadók (Vértes Edit logisztikai szakértő, Dr. Prezenszki József az MTA doktora, Dr. Keszthelyi Gyula az MLE elnökségi tagja, Dr. Lakatos Péter egyetemi docens, Dr. Szegedi Zoltán szakvezető egyetemi tanár, Baráth István dandártábornok az MH Logisztikai Központ parancsnoka) méltatták az MLE 25 éves tevékenységét. Ezt követően Dr. Doór Zoltán az MLE elnöke és Czinkos Pál alelnök elismeréseket adott át különböző kategóriákban (életmű díj, MLE aranyjelvény, együttműködő szervezetek, illetve személyek díjazása ) azok részére, akik eddigi együttműködésükkel kiemelkedően támogatták az Magyar Logisztikai Egyesület munkájának eredményességét.

Végezetül Czinkos Pál alelnök zárszavában felidézte a logisztika tudománya és az Egyesület fejlődésének párhuzamosságait. Célul tűzte ki, hogy az Egyesület a jövőben továbbra is a logisztika olyan tudományos irányának kutatásában vegyen részt, amely szolgálja Hazánk gazdasági növekedését. Szolgálja a logisztika által okozott és a társadalomra hárított költségek kiterhelését okozójukra valamint szolgálja a környezettel harmóniában működő logisztikát. Ehhez kérte a jelenlévők együttműködését és kívánt közös sikereket.

Az ünnepi megemlékezés része volt az este folyamán jó hangulatban, kötetlen beszélgetésekre is kiváló alkalmat nyújtó vacsora amelyet a Hotel Hungária City Center remek konyhája nyújtott a résztvevőknek. A Brass Show látványos zenés műsora pedig biztosította az oldott hangulatot a közönségnek.

A konferenciáról készült képek:

Megosztás

Szóljon hozzá

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9NDg5JmFtcDtoZWlnaHQ9MjU4JmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1kYXJrJmFtcDtzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmYW1wO2hlYWRlcj1mYWxzZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj1mYWxzZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6bm9uZTsgb3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyB3aWR0aDo0ODlweDsgaGVpZ2h0OjI1OHB4OyIgYWxsb3dUcmFuc3BhcmVuY3k9InRydWUiPjwvaWZyYW1lPg==
CSATLAKOZZ HOZZÁNK FACEBOOKON IS!
A sorozat támogatója a:
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzAwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjMwMHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzUwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjM1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZ3aWR0aD02NTAmaGVpZ2h0PTI1OCZjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmaGVhZGVyPWZhbHNlJnN0cmVhbT1mYWxzZSZzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjY1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjU4cHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
Csatlakozz hozzánk Facebook-on is!